• BANNER3-1
 • a3ac1ff2a0e2f4143367e8348f817c1
 • b213335f864d2738744a11ef391ffaf
 • Hyzmat

  Hyzmat

  Qualityokary hilli polat turbalary we şuňa meňzeş önümleri hödürläň we täsin önümleri we ýokary derejeli hyzmatlary bermäge çalyşyň.
 • Hil

  Hil

  Müşderiniň talaplaryna doly düşüniň, borçlaryny ýerine ýetiriň we hiç hili kadadan çykmaň, elinden gelenini ediň we ösüşini dowam etdiriň.
 • Düşünje

  Düşünje

  Kompaniýa, "ilki bilen müşderi, öňe gidiň", müşderilerimize ýokary hilli hyzmatlar berýän iş pelsepesine eýerýär.

Aýratyn önümler

Aýratyn önümler (4)

Aýratyn önümler (3)

Aýratyn önümler (2)

Aýratyn önümler (1)

Aýratyn önümler (8)

Aýratyn önümler (7)

Aýratyn önümler (6)

Aýratyn önümler (5)

 • 1670555669972
 • Poslamaýan polatdan ýasalan plastinka

Biz hakda

“Şandong Wenyue Precision Polat Turb Co., Ltd.”, “polat turbanyň paýtagty” bolan Şandong welaýatynyň Liaocheng Ösüş Zonasynda ýerleşýär.Huangdao portundan 25 km uzaklykda, Şandong welaýatynyň Çingdao şäheriniň Huangdao etrabynda ýerleşýän Qingdao Zhongyi Steel Co., LTD bilen birleşýär.

“Shandong Wenyue Precision Polat Pipe Co., Ltd.” 2016-njy ýylda döredildi, esasan bökdençsiz polat turbalary öndürýär, köp ýyllyk nokady 50 000 tonnadan gowrak, ýyllyk önümi 500,000 tonnadan gowrak bolup biler, daşky diametri 16 -630, önümler: bökdençsiz polat turba, takyk polat turba, kebşirlenen polat turba, örtülen polat turba, sowuk çekilen polat turba we ş.m. Material: 10 #, 20 #, 35 #, 45 #, Q345B, 40CR, 42CrMo, 20Cr, 20CrMo, 20CrMoTi, 30CrMo, 35CrMo we ş.m. Qingdao Zhongyi Polat Co., LTD. 3000 tonnadan gowrak polat turbalary, 20000 tonnadan gowrak gurluşyk polat inwentarlary, beýleki esasy ýurtlara eksporty üpjün edýär.

Kompaniýam elmydama hil syýasatlaryna, wepaly we ygtybarly hyzmat müşderilerine, jemgyýete ýokary hilli marka wepalylygy, ajaýyp ylmy dolandyryş we hil barlagy ulgamyny döretdi we ýokary hilli, dolandyryş innowasiýalaryny we ylmy we tehnologiki täzelikleri yzygiderli dowam etdirer, has dogruçyl bolarys polat pudagyna, müşderilere has gowy, has ýokary hyzmat bermek üçin ygrarly.

Köpräk oka
taryh hakda