Poslamaýan polatdan ýasalan tabak / rulon

 • 440 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka 440 poslamaýan polatdan ýasalan rulon

  440 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka 440 poslamaýan polatdan ýasalan rulon

  Poslamaýan polat plastinka tekiz ýüzüne, ýokary plastisitliligine, berkligine we mehaniki güýjüne eýe bolup, kislotanyň, gidroksidi gazyň, erginiň we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň poslamagyna garşydyr.Bu poslamak aňsat däl, ýöne düýbünden poslamaýan garyndy poladyň bir görnüşidir.Poslamaýan polat plastinka, atmosfera, bug we suw ýaly gowşak metbugatyň poslamagyna çydamly polat plastinkany, kislota çydamly polat plastinka bolsa kislota, aşgar we duz ýaly himiki eriş serişdeleriniň poslamagyna çydamly polat plastinkany aňladýar.Poslamaýan polatdan ýasalan plastinka, 20-nji asyryň başynda çykaly bäri bir asyrdan gowrak taryhy bar.

 • 410 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka, 410 poslamaýan polatdan ýasalan rulon

  410 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka, 410 poslamaýan polatdan ýasalan rulon

  Poslamaýan polat plastinka tekiz ýüzüne, ýokary plastisitliligine, berkligine we mehaniki güýjüne eýe bolup, kislotanyň, gidroksidi gazyň, erginiň we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň poslamagyna garşydyr.Bu poslamak aňsat däl, ýöne düýbünden poslamaýan garyndy poladyň bir görnüşidir.Poslamaýan polat plastinka, atmosfera, bug we suw ýaly gowşak metbugatyň poslamagyna çydamly polat plastinkany, kislota çydamly polat plastinka bolsa kislota, aşgar we duz ýaly himiki eriş serişdeleriniň poslamagyna çydamly polat plastinkany aňladýar.Poslamaýan polatdan ýasalan plastinka, 20-nji asyryň başynda çykaly bäri bir asyrdan gowrak taryhy bar.

 • 316L poslamaýan polatdan ýasalan plastinka, 316L poslamaýan polatdan ýasalan rulon

  316L poslamaýan polatdan ýasalan plastinka, 316L poslamaýan polatdan ýasalan rulon

  Poslama garşylygy we 316 poslamaýan poladyň ýokary temperatura güýji Mo elementiniň goşulmagy sebäpli ep-esli gowulaşdy.Temperatureokary temperatura garşylygy 1200-1300 dereje ýetip biler we agyr şertlerde ulanylyp bilner.

  Ulanylyşy: deňiz suw enjamlary, himiki, boýag, kagyz öndürmek, oksalat kislotasy, dökün we beýleki önümçilik enjamlary;Fotosurat, azyk senagaty, kenarýaka desgalary, ýüpler, CD çybyklar, boltlar, hozlar.

 • 304 poslamaýan polat plastinka 304 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka

  304 poslamaýan polat plastinka 304 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka

  Poslamaýan polat plastinanyň üstü tekiz, ýokary plastikligi, berkligi we mehaniki güýji, kislota, aşgar gazy, ergin we beýleki media poslama.Bu aňsat poslamaýan, ýöne poslamaýan garyndy polatdyr.

 • 304L poslamaýan polatdan ýasalan plastinka, 304L poslamaýan polatdan ýasalan rulon

  304L poslamaýan polatdan ýasalan plastinka, 304L poslamaýan polatdan ýasalan rulon

  304L, ähliumumy poslamaýan polat bolup, oňat toplumlaýyn öndürijiligi talap edýän enjamlary we bölekleri ýasamak üçin giňden ulanylýar (poslama garşylyk we formallyk)

 • 303 poslamaýan polat plastinka 303 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka

  303 poslamaýan polat plastinka 303 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka

  “Surface finish 303”, mugt kesmek ilkinji nobatda talap edilýän we “Surface” gutarnykly ýokary bolan programmalar üçin degişlilikde kükürt we seleni öz içine alýan mugt kesmeýän poslamaýan polatdyr.303 poslamaýan polat kesiş öndürijiligini we ýokary temperatura baglanyşyk garşylygyny gowulandyrýar.Awtomat tornalar, boltlar we hozlar üçin iň amatlysy.
 • 201 Poslamaýan Polat Plastinka 201 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka

  201 Poslamaýan Polat Plastinka 201 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka

  201 poslamaýan polat, köpürjikleri, çukurlary we beýleki aýratynlyklary ýalpyldadyp, dürli halatlaryň önümçiligidir, gözegçilik zolagynyň aşagy ýokary hilli materiallary öndürýär.

 • S630 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka

  S630 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka

  Poslamaýan polat plastinka tekiz ýüzüne, ýokary plastisitliligine, berkligine we mehaniki güýjüne eýe bolup, kislotanyň, gidroksidi gazyň, erginiň we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň poslamagyna garşydyr.Bu poslamak aňsat däl, ýöne düýbünden poslamaýan garyndy poladyň bir görnüşidir.Poslamaýan polat plastinka, atmosfera, bug we suw ýaly gowşak metbugatyň poslamagyna çydamly polat plastinkany, kislota çydamly polat plastinka bolsa kislota, aşgar we duz ýaly himiki eriş serişdeleriniň poslamagyna çydamly polat plastinkany aňladýar.Poslamaýan polatdan ýasalan plastinka, 20-nji asyryň başynda çykaly bäri bir asyrdan gowrak taryhy bar.

 • 430 poslamaýan polatdan ýasalan 430 poslamaýan polatdan ýasalan rulon

  430 poslamaýan polatdan ýasalan 430 poslamaýan polatdan ýasalan rulon

  Poslamaýan polat plastinka tekiz ýüzüne, ýokary plastisitliligine, berkligine we mehaniki güýjüne eýe bolup, kislotanyň, gidroksidi gazyň, erginiň we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň poslamagyna garşydyr.Bu poslamak aňsat däl, ýöne düýbünden poslamaýan garyndy poladyň bir görnüşidir.Poslamaýan polat plastinka, atmosfera, bug we suw ýaly gowşak metbugatyň poslamagyna çydamly polat plastinkany, kislota çydamly polat plastinka bolsa kislota, aşgar we duz ýaly himiki eriş serişdeleriniň poslamagyna çydamly polat plastinkany aňladýar.Poslamaýan polatdan ýasalan plastinka, 20-nji asyryň başynda çykaly bäri bir asyrdan gowrak taryhy bar.

 • Poslamaýan polatdan ýasalan rulon

  Poslamaýan polatdan ýasalan rulon

  Innowasiýa, ajaýyp we ygtybarlylyk kompaniýamyzyň esasy gymmatlyklarydyr.Bu ýörelgeler häzirki wagtda onlaýn eksportçy Hytaý 304 316 En / DIN 1.4401 üçin halkara derejesinde işjeň orta işewürlik hökmünde üstünliklerimiziň esasyny düzýär, dogruçyllyk biziň ýörelgesimiz, hünär amallarymyz biziň işimizdir iş, hyzmat biziň maksadymyz, müşderileriň kanagatlanmagy biziň geljegimizdir!

 • Polat rulon

  Polat rulon

  Öý enjamlaryny gurmak, maşyn öndürmek, konteýner öndürmek, gämi gurluşygy, köpri we ş.m. ulanylýar.

 • 316 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka, 316 poslamaýan polatdan ýasalan rulon

  316 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka, 316 poslamaýan polatdan ýasalan rulon

  316L poslamaýan polatdan ýasalan demir polat.316L poslamaýan polat plastinkanyň synagyna görä, 316L poslamaýan polatdan ajaýyp poslama garşylyk bar, esasanam Mo goşulmagy sebäpli poslama garşylygy;Temperatureokary temperatura güýji hem gaty gowy;Ajaýyp iş gatylaşmagy (gaýtadan işlenenden soň gowşak magnit);Gaty çözgüt ýagdaýy magnit däl.316L poslamaýan polat markasy: 00Cr17Ni14Mo2 täze milli standartyň markasy 022cr17ni12mo2