Polat rulon

Gysga düşündiriş:

Öý enjamlaryny gurmak, maşyn öndürmek, konteýner öndürmek, gämi gurluşygy, köpri we ş.m. ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt ady polat rulon
Galyňlyk 1.5-25mm
Ini 1250-2500mm (customa-da adaty isleg boýunça) (yzygiderli ini 1000mm, 1250mm, 1500mm)
Rulon belgisi 508mm ýa-da 610mm
Bobanyň agramy 3 - 8 tonna ýa-da müşderiniň talaby hökmünde
Standart ASTM EN DIN GB ISO JIS BA ANSI
Polat derejesi Q235, Q345, ST37, Q195, Q215, A36,45 #, 16Mn, SPHC
Tehnika gyzgyn togalanan sowuk togalanýar (adat boýunça)
Faceerüsti bejermek Arealaňaç / atylan partladylan we spreý boýag ýa-da talap edilişi ýaly.
Arza Öý enjamlaryny gurmak, maşyn öndürmek, konteýner öndürmek, gämi gurluşygy, köpri we ş.m. ulanylýar.
Bukja Adaty eksport bukjasy (Birinji gatdaky plastik film, ikinji gatlak Kraft kagyzy. Üçünji gatlak galvanizli list)
Zawodyňyza baryp bilerismi?

-A: Hoş geldiňiz.Siziň meýilnamaňyz bolansoň, hünärmen satuw toparyny siziň işiňizi yzarlamak üçin taýýarlarys.

OEM / ODM hyzmatyny berip bilermi?

-A: Hawa.Has giňişleýin ara alyp maslahatlaşmak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Töleg möhletiňiz nähili?

-A: T / T, L / C gözümiziň alnynda hemmämiz üçin gowy.

Mysal berip bilersiňizmi?

-A: Hawa, nusgalaryň yzygiderli ululygy üçin mugt, ýöne alyjy ýük bahasyny tölemeli.

Faceerüsti örtük

-A: Antirustirlenen boýag, lak boýag, galvanizli, 3LPE, 3PP, sink oksidi sary primer, sink fosfat primeri we müşderileriň islegi boýunça.

Näme üçin kompaniýamyzy saýlamaly?

1. Biz bu pudakda 20 ýyldan gowrak wagt bäri ýöriteleşýäris
2. uzak möhletli özara peýdaly işewürlik
3. gowy hil
4. bäsdeşlik bahasy
5. ajaýyp hyzmat
6. gysga möhlet
7. gaýtadan işlemek arkaly zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryň

MOQ näme?

-A: synag buýrugy kabul ederliklidir, 1ton iň az sargyt mukdarydyr

Gowşuryş wagtyňyz näçe?

-A: Sargyt mukdaryna görä, goýumyň alnan wagty 15-30 gün bolýar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler