Galvanizli rulon

Gysga düşündiriş:

Galvanizli rulon: polat listini eriş sink hammamyna çümdürýän inçe polat list, ýüzüni sink gatlagy bilen ýapyşmak üçin.Häzirki wagtda üznüksiz galvanizasiýa prosesi esasan ulanylýar, ýagny galvanizli polat plastinka ýasamak üçin togalanan polat plastinka sink ereýän hammama yzygiderli çümýär;Erişli galvanizli polat list.Bu görnüşli polat plastinka gyzgyn usul bilen ýasalýar, ýöne sinkden we demirden ýasalan örtük emele getirmek üçin çukurdan çykan badyna takmynan 500 to gyzdyrylýar.Galvanizli rulonyň gowy örtük ýelimi we kebşirlemesi bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler