316L poslamaýan polatdan ýasalan plastinka, 316L poslamaýan polatdan ýasalan rulon

Gysga düşündiriş:

Poslama garşylygy we 316 poslamaýan poladyň ýokary temperatura güýji Mo elementiniň goşulmagy sebäpli ep-esli gowulaşdy.Temperatureokary temperatura garşylygy 1200-1300 dereje ýetip biler we agyr şertlerde ulanylyp bilner.

Ulanylyşy: deňiz suw enjamlary, himiki, boýag, kagyz öndürmek, oksalat kislotasy, dökün we beýleki önümçilik enjamlary;Fotosurat, azyk senagaty, kenarýaka desgalary, ýüpler, CD çybyklar, boltlar, hozlar.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  tapawut

  Häzirki wagtda iň köp ulanylýan iki poslamaýan polat 304316 (ýa-da nemes / Europeanewropa ülňülerine laýyk gelýän 1.4308,1.4408), himiki düzümdäki 316 bilen 304 arasyndaky esasy tapawut, 316-da Mo bar we 316-nyň has gowy poslama eýe bolmagy umumy ykrar edilýär. ýokary temperatura gurşawynda 304-den gowrak garşylyk.Şonuň üçin ýokary temperatura gurşawynda inersenerler adatça 316 bölegi saýlaýarlar.Emma diýilýän zat mutlak däl.Konsentrirlenen kükürt kislotasy gurşawynda hiç haçan ýokary temperaturada 316 ulanmaň!Ora-da uly bolar.Mo-iň sapagy dişlemeginiň öňüni almak üçin, sapagyň dişlenmeginiň öňüni almak üçin gaty kükürdi çydamly çüýşäni (Mo 2) ulanmaly.Mo 2-iň sapagyny dişlemezligi üçin kükürdi çydamly materialdan peýdalanmagyň zerurdygyny bilýärsiňizmi?Molibden wajyp!) [2]: molibden ýokary walentli kükürt ionlary bilen aňsatlyk bilen reaksiýa berip, sulfid emele getirýär.Şonuň üçin poslamaýan polatdan biri ýeňilmezek we poslama garşydyr.Jemleýji derňewde poslamaýan polat has köp hapalanan polatdyr (ýöne bu hapalar polatdan has poslama garşy).Polat bolsa, beýleki maddalar bilen reaksiýa berip biler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler