235 zolak polat

Gysga düşündiriş:

Zolak polat, adatça ýokary ölçegli takyklygyň, ýeriň gowy hiliniň, aňsat işlenilmeginiň, material tygşytlamagyň we ş.m. artykmaçlyklaryna eýe bolan rulonlarda üpjün edilýär.Polat plastinka bilen birmeňzeş, zolak polat ulanylýan material boýunça adaty zolak polat we ýokary hilli zolak polatlara bölünýär;Gaýtadan işlemegiň usulyna görä, gyzgyn zolakly we sowuk zolakly zolaklara bölünýär.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Sowuk togalanan zolagyň önümçilik prosesi, adatça, aşakdaky ýalydyr: duzlamak → togalanmak → ýaglamak → annealing → tekizlemek, gyrkmak → gaplamak.

  Sowuk togalanan zolak prosesi: Duzlamak - togalanmak - garyşdyrmak - togalanýan ululygyň sinhron ýagy - wirusa garşy ýag - tekizlemek we ulaltmak - polatlamak - gaplamak

  Gyzgyn zolakly togalanmak prosesi: ýyladyş peçleri - deposforizasiýa enjamy - gödek degirmen - dephosforizasiýa enjamy - timarlaýjy degirmen - ýerüsti hil barlag guraly - gatlagy sowatmak - rulon - baler - bellik maşyn - togalanýan plita

  Gyzgyn togalanan zolak öndürmek prosesi: ilki bilen ýyladyş peçindäki temperaturany gerekli togalanýan temperatura çenli ýokarlandyryň, soňra plita tarapyndan döredilen demir oksidiniň şkalasyny bejermek üçin rolik stolunyň üsti bilen gödek deposforizasiýa maşynyna giriň, soňra bolsa togalanmak üçin togalanýan bölüme giriň. zolagyň ini we galyňlygy, soňra bolsa zolagyň üstünde emele gelen demir oksid şkalasyny bejermek üçin rolik stolundan ahyrky deforforma maşynyna äkidiň, galyňlygyny we inini has takyk aýlamak üçin gutarýan togalanýan bölüme giriň. zolak polat.Zolak poladyň üstki temperaturasy, rulondan öň gatlagy sowatmak arkaly rolik stoly tarapyndan berk gözegçilikde saklanandan soň, pola rulon bolmak üçin rulona girýär.Ahyrynda, daňylýar, sepilýär we saklamak we gaplamak üçin rulon ammaryna iberilýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler