3087 pes basyşly gazan turbasy

Gysga düşündiriş:

Düşnüksiz polat turba, içi boş, tegelek, inedördül we gönüburçly polatyň bir görnüşidir we bökdençsiz polat turbanyň deşikden boş polatdan ýa-da gaty turbadan ýasalýar, soň bolsa gyzgyn togalanan, sowuk togalanan ýa-da sowuk çyzylan polat turbanyň a merkezi dolandyryş bölümi we suwuklygy geçirmek üçin turbageçiriji hökmünde giňden ulanylýar.Tegelek polat ýaly gaty polat bilen deňeşdirilende, polat turbanyň egilmek we burulmak güýji birmeňzeş we has ýeňil.Ykdysady bölüm polat.Nebit buraw turbasy, awtoulag geçiriji wilka, welosiped çarçuwasy we gurluşykda ulanylýan polat turba ýaly gurluş böleklerini we mehaniki bölekleri öndürmekde giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş
Düşündiriş

Bar şekil

Tegelek / kwadrat

Poslamaýan polatdan ýasalan çyzyk Bahalar: 303, 304 / 304L, 316 / 316L

Görnüşi: Baglanan, Sowuk gutardy, A şertli, Gyrasy şertli, Hakyky degirmen gyrasy

Ölçegi: Galyňlygy 2mm - 4 ”, ini 6mm - 300mm

Poslamaýan polat ýarym tegelek çyzyk Bahalar: 303, 304 / 304L, 316 / 316L

Görnüşi: Anneal, Sowuk gutardy, A.

Diametri: 2 mm-den 12-e çenli ”

Poslamaýan polat altyburçlyk bar Bahalar: 303, 304 / 304L, 316 / 316L, 410, 416, 440C, 13-8, 15-5, 17-4 (630) we ş.m.

Görnüşi: Anneal, Sowuk gutardy, A.

Ölçegi: 2mm - 75mm

Poslamaýan polat tegelek çyzyk Bahalar: 303, 304 / 304L, 316 / 316L, 410, 416, 440C, 13-8, 15-5, 17-4 (630) we ş.m.

Görnüşi: Takyklyk, Annealed, BSQ, Coiled, Sowuk gutardy, Cond A, gyzgyn rulonly, gödek öwrümli, TGP, PSQ, galp

Diametri: 2 mm-den 12-e çenli ”

Poslamaýan polatdan ýasalan meýdança Bahalar: 303, 304 / 304L, 316 / 316L, 410, 416, 440C, 13-8, 15-5, 17-4 (630) we ş.m.

Görnüşi: Anneal, Sowuk gutardy, A.

Ölçegi: 1/8 ”- 100mm

Poslamaýan polatBurç çyzygy Bahalar: 303, 304 / 304L, 316 / 316L, 410, 416, 440C, 13-8, 15-5, 17-4 (630) we ş.m.

Görnüşi: Anneal, Sowuk gutardy, A.

Ölçegi: 0,5mm * 4mm * 4mm ~ 20mm * 400mm * 400mm

Faceüzü Gara, gabykly, ýalpyldawuk, açyk, gum partlamasy, saç çyzygy we ş.m.
Bahanyň möhleti Öňki iş, FOB, CFR, CIF we ş.m.
Bukja Adaty eksport deňiz gämisi ýa-da talap edilişi ýaly.
Eltip bermegiň wagty Tölegden soň 7-15 günüň içinde iberilýär

Jikme-jiklik

微 信 图片 _20211221084401
微 信 图片 _20211221084346

Düşnüksiz polat turbasy gyzgyn togalanýan (ekstrudirlenen) bökdençsiz polat turba we sowuk çekilen (togalanan) polat turba bölünýär.

 

Gyzgyn polat turba

热轧

Sowuk togalanan polat turba

冷轧 3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler