304 poslamaýan polat plastinka 304 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka

Gysga düşündiriş:

Poslamaýan polat plastinanyň üstü tekiz, ýokary plastikligi, berkligi we mehaniki güýji, kislota, aşgar gazy, ergin we beýleki media poslama.Bu aňsat poslamaýan, ýöne poslamaýan garyndy polatdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gyzgyn togalanmak we sowuk togalanmak prosesine görä, polatlary 5 görnüşe bölmek bolar: AUSTENITE, austenit-ferrit, ferrit, martensit we ýagyş gatylaşmagy.Oksal turşusynyň, kükürt kislotasy-ferrik sulfatyň, azot kislotasy-gidroflor kislotasynyň, kükürt kislotasy-mis sulfatynyň, fosfor kislotasynyň, formik kislotanyň, sirke kislotasynyň we beýleki kislotalaryň poslamagyna garşy durmak zerurdyr.Himiýa, azyk, derman, kagyz öndürmek, nebit, atom energiýasy we beýleki pudaklarda we gurluşyk, aşhana gap-gaçlary, gap-gaç önümleri, ulag serişdeleri, öý enjamlary we dürli bölekler we böleklerde giňden ulanylýar.

Poslamaýan polat plastinka, önümçilik usuly boýunça 0.02-4 mm galyňlykdaky inçe sowuk plastinka we 4,5-100 mm galyňlyk plastinka ýaly önümçilik usuly boýunça gyzgyn we sowuk görnüşli.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler