201 Poslamaýan Polat Plastinka 201 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka

Gysga düşündiriş:

201 poslamaýan polat, köpürjikleri, çukurlary we beýleki aýratynlyklary ýalpyldadyp, dürli halatlaryň önümçiligidir, gözegçilik zolagynyň aşagy ýokary hilli materiallary öndürýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasan bezeg turbasy, senagat turbasy, käbir ýalpak uzalýan önümler üçin ulanylýar.201 poslamaýan polat plastinka, durnuksyz ni-cr Alloy 304-e meňzeş umumy poslama garşylygy bar. Hrom karbid derejesiniň temperatura diapazonynda 201 poslamaýan polatdan uzak wagtlap gyzdyrylmagy, 321 poslamaýan polat plastinalaryň poslama häsiýetine täsir edip biler. 347 gaty poslaýjy metbugatda.201 poslamaýan polatdan ýasalan plastinka esasan ýokary temperaturaly programmalar üçin ulanylýar, ýokary temperaturaly programmalar aşaky temperaturalarda granulalar arasynda poslama ýol bermezlik üçin güýçli duýgurlyga garşy materiallary talap edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler