bökdençsiz turba

 • 232-299 adaty polat turba

  232-299 adaty polat turba

  Düşnüksiz polat turba, içi boş, tegelek, inedördül we gönüburçly polatyň bir görnüşidir we bökdençsiz polat turbanyň deşikden boş polatdan ýa-da gaty turbadan ýasalýar, soň bolsa gyzgyn togalanan, sowuk togalanan ýa-da sowuk çyzylan polat turbanyň a merkezi dolandyryş bölümi we suwuklygy geçirmek üçin turbageçiriji hökmünde giňden ulanylýar.Tegelek polat ýaly gaty polat bilen deňeşdirilende, polat turbanyň egilmek we burulmak güýji birmeňzeş we has ýeňil.Ykdysady bölüm polat.Nebit buraw turbasy, awtoulag geçiriji wilka, welosiped çarçuwasy we gurluşykda ulanylýan polat turba ýaly gurluş böleklerini we mehaniki bölekleri öndürmekde giňden ulanylýar.

 • 5310 ýokary basyşly gazan turbasy

  5310 ýokary basyşly gazan turbasy

  Düşnüksiz polat turba, içi boş, tegelek, inedördül we gönüburçly polatyň bir görnüşidir we bökdençsiz polat turbanyň deşikden boş polatdan ýa-da gaty turbadan ýasalýar, soň bolsa gyzgyn togalanan, sowuk togalanan ýa-da sowuk çyzylan polat turbanyň a merkezi dolandyryş bölümi we suwuklygy geçirmek üçin turbageçiriji hökmünde giňden ulanylýar.Tegelek polat ýaly gaty polat bilen deňeşdirilende, polat turbanyň egilmek we burulmak güýji birmeňzeş we has ýeňil.Ykdysady bölüm polat.Nebit buraw turbasy, awtoulag geçiriji wilka, welosiped çarçuwasy we gurluşykda ulanylýan polat turba ýaly gurluş böleklerini we mehaniki bölekleri öndürmekde giňden ulanylýar.

 • Gaz silindri üçin bitewi polat turba (GB18248-2000)

  Gaz silindri üçin bitewi polat turba (GB18248-2000)

  Düşnüksiz polat turba, içi boş, tegelek, inedördül we gönüburçly polatyň bir görnüşidir we bökdençsiz polat turbanyň deşikden boş polatdan ýa-da gaty turbadan ýasalýar, soň bolsa gyzgyn togalanan, sowuk togalanan ýa-da sowuk çyzylan polat turbanyň a merkezi dolandyryş bölümi we suwuklygy geçirmek üçin turbageçiriji hökmünde giňden ulanylýar.Tegelek polat ýaly gaty polat bilen deňeşdirilende, polat turbanyň egilmek we burulmak güýji birmeňzeş we has ýeňil.Ykdysady bölüm polat.Nebit buraw turbasy, awtoulag geçiriji wilka, welosiped çarçuwasy we gurluşykda ulanylýan polat turba ýaly gurluş böleklerini we mehaniki bölekleri öndürmekde giňden ulanylýar.

 • Gidrawlik we pnewmatik silindr barreli (GB8713-88) üçin içki diametri takyk polat turba;

  Gidrawlik we pnewmatik silindr barreli (GB8713-88) üçin içki diametri takyk polat turba;

  Düşnüksiz polat turba, içi boş, tegelek, inedördül we gönüburçly polatyň bir görnüşidir we bökdençsiz polat turbanyň deşikden boş polatdan ýa-da gaty turbadan ýasalýar, soň bolsa gyzgyn togalanan, sowuk togalanan ýa-da sowuk çyzylan polat turbanyň a merkezi dolandyryş bölümi we suwuklygy geçirmek üçin turbageçiriji hökmünde giňden ulanylýar.Tegelek polat ýaly gaty polat bilen deňeşdirilende, polat turbanyň egilmek we burulmak güýji birmeňzeş we has ýeňil.Ykdysady bölüm polat.Nebit buraw turbasy, awtoulag geçiriji wilka, welosiped çarçuwasy we gurluşykda ulanylýan polat turba ýaly gurluş böleklerini we mehaniki bölekleri öndürmekde giňden ulanylýar.

 • Dizel dwigateli üçin ýokary basyşly ýag turbasy (gb3093-86)

  Dizel dwigateli üçin ýokary basyşly ýag turbasy (gb3093-86)

  Düşnüksiz polat turba, içi boş, tegelek, inedördül we gönüburçly polatyň bir görnüşidir we bökdençsiz polat turbanyň deşikden boş polatdan ýa-da gaty turbadan ýasalýar, soň bolsa gyzgyn togalanan, sowuk togalanan ýa-da sowuk çyzylan polat turbanyň a merkezi dolandyryş bölümi we suwuklygy geçirmek üçin turbageçiriji hökmünde giňden ulanylýar.Tegelek polat ýaly gaty polat bilen deňeşdirilende, polat turbanyň egilmek we burulmak güýji birmeňzeş we has ýeňil.Ykdysady bölüm polat.Nebit buraw turbasy, awtoulag geçiriji wilka, welosiped çarçuwasy we gurluşykda ulanylýan polat turba ýaly gurluş böleklerini we mehaniki bölekleri öndürmekde giňden ulanylýar.

 • Awtoulag ýarym ýeňli turba üçin üznüksiz polat turba (gb3088-82)

  Awtoulag ýarym ýeňli turba üçin üznüksiz polat turba (gb3088-82)

  Düşnüksiz polat turba, içi boş, tegelek, inedördül we gönüburçly polatyň bir görnüşidir we bökdençsiz polat turbanyň deşikden boş polatdan ýa-da gaty turbadan ýasalýar, soň bolsa gyzgyn togalanan, sowuk togalanan ýa-da sowuk çyzylan polat turbanyň a merkezi dolandyryş bölümi we suwuklygy geçirmek üçin turbageçiriji hökmünde giňden ulanylýar.Tegelek polat ýaly gaty polat bilen deňeşdirilende, polat turbanyň egilmek we burulmak güýji birmeňzeş we has ýeňil.Ykdysady bölüm polat.Nebit buraw turbasy, awtoulag geçiriji wilka, welosiped çarçuwasy we gurluşykda ulanylýan polat turba ýaly gurluş böleklerini we mehaniki bölekleri öndürmekde giňden ulanylýar.

 • Q355d polat plastinka

  Q355d polat plastinka

  Polat plastinka eredilen polatdan ýasalan we sowadylandan soň basylan tekiz polat plastinka.

   

  Göni polat zolak bilen göni togalanyp ýa-da kesip bolýan tekiz we gönüburçly.

   

  Polat plitalary galyňlygyna görä bölünýär.Inçe polat plitalar 4 mm-den az (iň ýuka 0,2 mm), orta galyň polat plitalar 4 ~ 60mm, goşmaça galyň polat plitalar 60 ~ 115mm.

   

  Polat plastinka togalanmagyna görä gyzgyn togalanmaga we sowuk togalanmaga bölünýär.

   

  Sahypanyň ini 500 ~ 1500 mm;Galyňlygynyň ini 600 ~ 3000 mm.Inçe plitalar adaty polat, ýokary hilli polat, garyndy polat, bahar polat, poslamaýan polat, gural polat, ýylylyga çydamly polat, polat, kremniý polat we senagat arassa demir inçe plitalara bölünýär;Hünär ulanyşyna görä, nebit barrel plastinka, emal plastinka, ok geçirmeýän plastinka we ş.m. bar;Surfaceerüsti örtüge görä galvanizli list, gaplanan list, gurşun örtükli list, plastmassa birleşdirilen polat plastinka we ş.m. bar.

 • Q355b polat plastinka

  Q355b polat plastinka

  Polat plastinka eredilen polatdan ýasalan we sowadylandan soň basylan tekiz polat plastinka.

   

  Göni polat zolak bilen göni togalanyp ýa-da kesip bolýan tekiz we gönüburçly.

   

  Polat plitalary galyňlygyna görä bölünýär.Inçe polat plitalar 4 mm-den az (iň ýuka 0,2 mm), orta galyň polat plitalar 4 ~ 60mm, goşmaça galyň polat plitalar 60 ~ 115mm.

   

  Polat plastinka togalanmagyna görä gyzgyn togalanmaga we sowuk togalanmaga bölünýär.

   

  Sahypanyň ini 500 ~ 1500 mm;Galyňlygynyň ini 600 ~ 3000 mm.Inçe plitalar adaty polat, ýokary hilli polat, garyndy polat, bahar polat, poslamaýan polat, gural polat, ýylylyga çydamly polat, polat, kremniý polat we senagat arassa demir inçe plitalara bölünýär;Hünär ulanyşyna görä, nebit barrel plastinka, emal plastinka, ok geçirmeýän plastinka we ş.m. bar;Surfaceerüsti örtüge görä galvanizli list, gaplanan list, gurşun örtükli list, plastmassa birleşdirilen polat plastinka we ş.m. bar.

 • Açyk tabak

  Açyk tabak

  Polat plastinka eredilen polatdan ýasalan we sowadylandan soň basylan tekiz polat plastinka.

  Göni polat zolak bilen göni togalanyp ýa-da kesip bolýan tekiz we gönüburçly.

  Polat plitalary galyňlygyna görä bölünýär.Inçe polat plitalar 4 mm-den az (iň ýuka 0,2 mm), orta galyň polat plitalar 4 ~ 60mm, goşmaça galyň polat plitalar 60 ~ 115mm.

  Polat plastinka togalanmagyna görä gyzgyn togalanmaga we sowuk togalanmaga bölünýär.

  Sahypanyň ini 500 ~ 1500 mm;Galyňlygynyň ini 600 ~ 3000 mm.Inçe plitalar adaty polat, ýokary hilli polat, garyndy polat, bahar polat, poslamaýan polat, gural polat, ýylylyga çydamly polat, polat, kremniý polat we senagat arassa demir inçe plitalara bölünýär;Hünär ulanyşyna görä, nebit barrel plastinka, emal plastinka, ok geçirmeýän plastinka we ş.m. bar;Surfaceerüsti örtüge görä galvanizli list, gaplanan list, gurşun örtükli list, plastmassa birleşdirilen polat plastinka we ş.m. bar.

 • Inçe diwar garyndysy üznüksiz polat turbanyň kesilmegi

  Inçe diwar garyndysy üznüksiz polat turbanyň kesilmegi

  Düşnüksiz polat turba, içi boş, tegelek, inedördül we gönüburçly polatyň bir görnüşidir we bökdençsiz polat turbanyň deşikden boş polatdan ýa-da gaty turbadan ýasalýar, soň bolsa gyzgyn togalanan, sowuk togalanan ýa-da sowuk çyzylan polat turbanyň a merkezi dolandyryş bölümi we suwuklygy geçirmek üçin turbageçiriji hökmünde giňden ulanylýar.Tegelek polat ýaly gaty polat bilen deňeşdirilende, polat turbanyň egilmek we burulmak güýji birmeňzeş we has ýeňil.Ykdysady bölüm polat.Nebit buraw turbasy, awtoulag geçiriji wilka, welosiped çarçuwasy we gurluşykda ulanylýan polat turba ýaly gurluş böleklerini we mehaniki bölekleri öndürmekde giňden ulanylýar.

 • Galyň diwar bökdençsiz polat turba kesmek

  Galyň diwar bökdençsiz polat turba kesmek

  Düşnüksiz polat turba, içi boş, tegelek, inedördül we gönüburçly polatyň bir görnüşidir we bökdençsiz polat turbanyň deşikden boş polatdan ýa-da gaty turbadan ýasalýar, soň bolsa gyzgyn togalanan, sowuk togalanan ýa-da sowuk çyzylan polat turbanyň a merkezi dolandyryş bölümi we suwuklygy geçirmek üçin turbageçiriji hökmünde giňden ulanylýar.Tegelek polat ýaly gaty polat bilen deňeşdirilende, polat turbanyň egilmek we burulmak güýji birmeňzeş we has ýeňil.Ykdysady bölüm polat.Nebit buraw turbasy, awtoulag geçiriji wilka, welosiped çarçuwasy we gurluşykda ulanylýan polat turba ýaly gurluş böleklerini we mehaniki bölekleri öndürmekde giňden ulanylýar.

 • 68-102 adaty polat turba

  68-102 adaty polat turba

  Düşnüksiz polat turba, içi boş, tegelek, inedördül we gönüburçly polatyň bir görnüşidir we bökdençsiz polat turbanyň deşikden boş polatdan ýa-da gaty turbadan ýasalýar, soň bolsa gyzgyn togalanan, sowuk togalanan ýa-da sowuk çyzylan polat turbanyň a merkezi dolandyryş bölümi we suwuklygy geçirmek üçin turbageçiriji hökmünde giňden ulanylýar.Tegelek polat ýaly gaty polat bilen deňeşdirilende, polat turbanyň egilmek we burulmak güýji birmeňzeş we has ýeňil.Ykdysady bölüm polat.Nebit buraw turbasy, awtoulag geçiriji wilka, welosiped çarçuwasy we gurluşykda ulanylýan polat turba ýaly gurluş böleklerini we mehaniki bölekleri öndürmekde giňden ulanylýar.