bökdençsiz turba

 • 8-10 sany yzygiderli polat turba

  8-10 sany yzygiderli polat turba

  Düşnüksiz polat turba, içi boş, tegelek, inedördül we gönüburçly polatyň bir görnüşidir we bökdençsiz polat turbanyň deşikden boş polatdan ýa-da gaty turbadan ýasalýar, soň bolsa gyzgyn togalanan, sowuk togalanan ýa-da sowuk çyzylan polat turbanyň a merkezi dolandyryş bölümi we suwuklygy geçirmek üçin turbageçiriji hökmünde giňden ulanylýar.Tegelek polat ýaly gaty polat bilen deňeşdirilende, polat turbanyň egilmek we burulmak güýji birmeňzeş we has ýeňil.Ykdysady bölüm polat.Nebit buraw turbasy, awtoulag geçiriji wilka, welosiped çarçuwasy we gurluşykda ulanylýan polat turba ýaly gurluş böleklerini we mehaniki bölekleri öndürmekde giňden ulanylýar.

 • Ownuk diametrli inçe diwar bökdençsiz polat turba

  Ownuk diametrli inçe diwar bökdençsiz polat turba

  Düşnüksiz polat turba, içi boş, tegelek, inedördül we gönüburçly polatyň bir görnüşidir we bökdençsiz polat turbanyň deşikden boş polatdan ýa-da gaty turbadan ýasalýar, soň bolsa gyzgyn togalanan, sowuk togalanan ýa-da sowuk çyzylan polat turbanyň a merkezi dolandyryş bölümi we suwuklygy geçirmek üçin turbageçiriji hökmünde giňden ulanylýar.Tegelek polat ýaly gaty polat bilen deňeşdirilende, polat turbanyň egilmek we burulmak güýji birmeňzeş we has ýeňil.Ykdysady bölüm polat.Nebit buraw turbasy, awtoulag geçiriji wilka, welosiped çarçuwasy we gurluşykda ulanylýan polat turba ýaly gurluş böleklerini we mehaniki bölekleri öndürmekde giňden ulanylýar.

 • Gidrawlik silindr üznüksiz polat turba

  Gidrawlik silindr üznüksiz polat turba

  Gidrawlik silindr üznüksiz polat turbasy nebit, gidrawliki silindr, mehaniki gaýtadan işlemek, galyň diwar turbageçirijisi, himiýa senagaty, elektrik energiýasy, gazan senagaty, ýokary temperatura, pes temperatura we poslama garşy durnuksyz polat turba üçin amatly we nebit, awiasiýa, eriş, azyk, suw tygşytlylygy, elektrik energiýasy, himiýa senagaty, himiýa süýümi, lukmançylyk tehnikasy we beýleki pudaklar.

 • Plastmassa örtülen polat turba

  Plastmassa örtülen polat turba

  Içki we daşarky plastmassa örtükli polat turbalar polietilen (PE) rezini, etilen-akril kislotasynyň kopolimerini (EAA), epoksi (EP) poroşokyny we galyňlygy 0,5 - 1,0 mm bolan zäherli polikarbonat eritmek arkaly öndürilýär. polat turbanyň içki diwarynda.Propilen (PP) ýa-da zäherli däl poliwinil hlorid (PVC) ýaly organiki maddalardan düzülen polat-plastmassa turba diňe bir ýokary güýç, aňsat baglanyşyk we suw akymyna garşylyk ýaly artykmaçlyklara eýe bolman, poladyň poslamagyny hem ýeňip geçýär. turbalar suwa sezewar bolanda.Hapalanmak, ulaltmak, plastmassa turbalaryň pes güýji, ýangyn söndürijiligi we beýleki kemçilikler, dizaýn ömri 50 ýyla çenli bolup biler.Esasy kemçilik, gurnama wagtynda egilmeli däldir.Malylylyk gaýtadan işlemek we elektrik kebşirlemek kesilende, kesilen ýeri zeper ýeten bölegini bejermek üçin öndüriji tarapyndan zäherlenmedik adaty temperatura bejeriş ýelimi bilen boýalmalydyr.

 • 4130 Amerikan Standard 30CrMo bökdençsiz garyndy polat turbasy

  4130 Amerikan Standard 30CrMo bökdençsiz garyndy polat turbasy

  Erişsiz polat turbasy üznüksiz polat turbanyň bir görnüşidir we öndürijiligi adaty bökdençsiz polat turbasyndan has ýokarydyr.

 • 20CrMnTi bökdençsiz garyndy polat turbasy

  20CrMnTi bökdençsiz garyndy polat turbasy

  Erişsiz polat turbasy üznüksiz polat turbanyň bir görnüşidir we öndürijiligi adaty bökdençsiz polat turbasyndan has ýokarydyr.