304 poslamaýan polat turba

Gysga düşündiriş:

Hasyl güýji (N / mm2)205

Dartyş güýji520

Uzalma (%)40

Gatylyk HB187 HRB90 HV200

Dykyzlygy 7.93 gr· cm-3

Heatörite ýylylyk c (20)) 0.502 J.· (g · C) - 1

Malylylyk geçirijiligiλ/ W (m)· ℃) - 1 (aşakdaky temperaturada /)

20 100 500 12.1 16.3 21.4

Çyzykly giňelme koeffisiýentiα/ (10-6 /) (aşakdaky temperaturalaryň arasynda /)

2010020200 20300 20400

16.0 16.8 17.5 18.1

Garşylyk 0.73Ω ·mm2· m-1

Eriş nokady 1398 ~ 1420

 Poslamaýan we ýylylyga çydamly polat hökmünde 304 polat turba azyk, umumy himiýa enjamlary we atom energiýasy pudagy üçin iň köp ulanylýan enjamdyr.

304 polat turbasy, ähliumumy poslamaýan polat turbanyň bir görnüşidir, oňat toplumlaýyn öndürijiligi talap edýän enjamlary we bölekleri ýasamak üçin giňden ulanylýar (poslama garşylyk we emele geliş).

304 polat turbanyň ajaýyp pos we poslama garşylygy we transgranulýar poslama garşylygy bar.

304 polat turba materialy, konsentrasiýa bilen gaýnadylan temperaturadan azot kislotasynda güýçli poslama garşylygy bar65%.Şeýle hem aşgar erginine we organiki we organiki däl kislotalaryň köpüsine poslama garşylygy bar.Howadaky ýa-da himiki poslama gurşawda poslama garşy durup bilýän ýokary garyndy poladyň bir görnüşi.Poslamaýan polat owadan ýüzüne we gowy poslama garşylygy bolan poladyň bir görnüşidir.Reňk örtügi ýaly ýerüsti bejergiden geçmeli däl, poslamaýan poladyň mahsus aýratynlyklaryna doly oýnaýar.Polatyň köp tarapynda ulanylýar, adatça poslamaýan polat diýilýär.13 hrom polat we 18-8 hrom-nikel polat ýaly ýokary garyndy polatlar häsiýetiň wekili.

Poslamaýan we ýylylyga çydamly polat hökmünde 304 polat turba azyk, umumy himiýa enjamlary we atom energiýasy pudagy üçin iň köp ulanylýan enjamdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler