316 poslamaýan polat turba

Gysga düşündiriş:

Nebit, himiýa, lukmançylyk, azyk we ýeňil senagatda ulanylýan metallar

316 poslamaýan polat turbasy nebit, himiýa, lukmançylyk, azyk, ýeňil senagat, mehaniki gurallar we beýleki senagat geçiriji turbalary we mehaniki gurluş düzüm böleklerinde giňden ulanylýan çukur uzyn tegelek polatdyr.Mundan başga-da, egilmek we burulma güýji birmeňzeş bolanda, agramy birneme ýeňil bolýar, şonuň üçin mehaniki bölekleri we in engineeringenerçilik gurluşlaryny öndürmek üçin giňden ulanylýar.Şeýle hem dürli adaty ýaraglar, çelekler, gabyklar we ş.m. öndürmek üçin köplenç ulanylýar.

316 poslamaýan polat turbanyň iň ýokary uglerod mukdary 0,03 bolup, kebşirleýişden soň rugsat berilmeýän we poslama garşylygy talap edilýän ýerlerde ulanylyp bilner.

316 we 317 poslamaýan polatlar (317 poslamaýan polatlaryň häsiýetleri üçin aşakda serediň) poslamaýan polatlary öz içine alýan molibden.

Bu poladyň umumy öndürijiligi 310 we 304 poslamaýan polatdan has gowudyr.Highokary temperaturada, kükürt kislotasynyň konsentrasiýasy 15% -den pes we 85% -den ýokary bolanda, 316 poslamaýan poladyň köp ulanylyşy bolýar.

316 poslamaýan polat plastinka, 00Cr17Ni14Mo2 hem diýilýär, poslama garşylyk:

Poslama garşylygy 304 poslamaýan polatdan has gowudyr we pulpa we kagyz öndürmek prosesinde gowy poslama garşylygy bar.

316 poslamaýan poladyň karbid ýagyş garşylygy 304 poslamaýan polatdan has gowudyr we ýokardaky temperatura diapazony ulanylyp bilner.

 Dürli görnüşleri: 316 poslamaýan polat turbalar, 316 poslamaýan polatdan açyk turbalar, 316 poslamaýan polatdan bezeg turbalary, 316 poslamaýan polat kapilýar turbalary, 316 poslamaýan polatdan kebşirlenen turbalar, 304 poslamaýan polat turbalar.

316L poslamaýan polat turbanyň iň ýokary uglerod mukdary 0,03 bolup, kebşirleýişden soň rugsat berilmeýän we poslama garşylygy talap edilýän programmalarda ulanylyp bilner.

5 Poslama garşylyk

11 316 poslamaýan polatdan aşa gyzmak arkaly gatylaşdyryp bolmaýar.

12 Kebşirlemek

13 Adaty ulanylyş: pulpa we kagyz ýasamak üçin enjamlar, ýylylyk çalşyjy, boýag enjamlary, film gaýtadan işleýän enjamlar, turbageçirijiler, kenarýaka sebitlerdäki binalaryň daşky materiallary


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler